De vereniging

Profielschets

De Geldropse “Vereniging van huis- en grondeigenaren ‘Het Eversveld’”, kortweg “Vereniging Het Eversveld”, werd opgericht op 27 juni 1967. De statuten van de vereniging, notarieel opnieuw vastgelegd d.d. 8 juni 1979, vermelden als doelstelling: het behartigen en bevorderen van de belangen van de eigendom van onroerende goederen in de gemeente Geldrop in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Deze wel zeer ruime doelstelling wordt anno 2004 als volgt ingevuld:

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging in de praktijk zijn gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het wonen aan Het Eversveld en de directe omgeving. Daarbij staat niet zozeer het onroerend goed voorop, maar veeleer de bewoner zelf. De vereniging realiseert deze praktische invulling van de doelstelling via de activiteiten van een aantal commissies.

De leden

De vereniging telt ongeveer 78 leden. Het betreft de bewoners van de vrijstaande woningen en tweekappers aan de Neerlandstraat, de Lammert, Het Eversveld en de Rietstraat. Hoewel het lidmaatschap voor de bewoners niet verplicht is, wordt al jaren een 100% deelname bereikt onder de doelgroep. Het verloop onder de leden is relatief laag. Elk jaar wordt er een ledenvergadering gehouden.