Lid worden

Het lidmaatschap van de Vereniging staat open voor de bewoners van de huizen aan Het Eversveld, De Lammert, De Neerlandstraat, een gedeelte van de Rietstraat, en ’t Geluk 2. Verder kent de Vereniging Donateurs en Ere-leden.

Komt u in de wijk wonen, dan zult u door iemand van het bestuur bezocht worden met de uitnodiging om lid te worden. Mocht dit onverhoopt na enige tijd toch nog niet gebeurd zijn, schroomt u dan niet om contact op te nemen met het bestuur.

Bent u al wel lid van de Vereniging, maar hebt u geen toegang tot het afgeschermde gedeelte van deze web site, neemt u dan contact op met de beheerder van de site.

Elk lid van uw huishouden / gezin kan een eigen login aanvragen. Ook de kinderen van de buurt kunnen op deze manier elkaar vinden en contacten leggen!