Profielschets

De Geldropse “Vereniging van huis- en grondeigenaren ‘Het Eversveld'”, kortweg “Vereniging Het Eversveld”, werd opgericht op 8 juli 1968. De statuten van de vereniging, notarieel opnieuw vastgelegd d.d. 8 juni 1979, vermelden als doelstelling: “de vereniging stelt zich ten doel de belangen betreffende de eigendom van onroerende goederen van haar leden te behartigen en te bevorderen”.

De leden

De vereniging telt ongeveer 78 leden. Het betreft de bewoners van de vrijstaande woningen en tweekappers aan de Neerlandstraat, de Lammert, Het Eversveld en de Rietstraat. Hoewel het lidmaatschap voor de bewoners niet verplicht is, wordt al jaren een 100%-deelname bereikt voor het hiervoor aangeduide deel van Geldrop. Het verloop onder de leden is relatief laag.