Korte voorgeschiedenis van de wijk

Nu de wijk sterk aan het verjongen is, leek het mij leuk om de geschiedenis van de wijk op een rijtje te zetten.

Het gebied waarop onze wijk gebouwd is, viel voordat Zesgehuchten en Geldrop werden samengevoegd, onder Hulst, één van de zes gehuchten.

Het bestond uit voornamelijk drassige weiden met hier en daar een boerderijtje. Door deze weiden stroomde een beekje “de Beekloop”. Deze beek ontspringt ergens in de Grootte Heide en stroomde onder de huidige A67 richting Zesgehuchten waar die zuidelijk van de kerk richting spoor stroomde. Iets ten noorden van het station kruiste de het beekje de huidige spoorlijn om via de Willem Alexanderlaan, die vroeger “Middenbeekloop” heette, onze wijk in te stromen langs wat nu het Beekpad heet. Het beekje verliet de wijk in de buurt van de kruising Lammert-Rietraat om verderop in de Kleine Dommel uit te monden. Tegenwoordig zijn grote delen van de beek overkluisd of opgenomen in het rioolstelsel. Het enige wat we er nu nog van merken is, naast de vochtproblemen in de wijk, het omhoogkomen van het putdeksels tijdens hevige regenbuien.

Deze drassige weidegrond was opgesplitst in vele kavels van kleine boerderijtjes. Philips, of beter de bouw- en grond-vereniging “De Nieuwe Erven” heeft deze kavels begin jaren ‘50 opgekocht voor de bouw van huizen voor zijn medewerkers. De gemeente Geldrop stelde als enige voorwaarde dat Philips zorg zou dragen voor een financieel vangnet voor de arbeiders in geval van werkeloosheid of ziekte. Bestemmingsplannen waren nog niet van toepassing. Philips groeide in die tijd met enkele duizenden werknemers per jaar. Om al het benodigde personeel te lokken werden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder een woning.

Boerderij aan de Helze met op de achtergrond de eerste huizen van onze wijk. De boerderij zou in 1965 gesloopt worden