Onderhoud

Doelstelling van de Commissie Onderhoud Het Eversveld
Al sinds haar oprichting stimuleert en bevordert de Vereniging het uitvoeren van gezamenlijke onderhoudsprojecten aan de huizen. Enerzijds omdat gezamenlijk laten uitvoeren van onderhoud veelal goedkoper is, maar ook omdat met gezamenlijk onderhoud het eenvoudiger is om de uniformiteit van de wijk te handhaven. Juist deze uniformiteit bepaalt in grote mate het aanzien van de wijk en daarmee de waarde van de huizen in de wijk.

Eenheid
Om de eenheid te bewaren is er een aparte pagina gemaakt waarin de uitgangspunten worden toegelicht. Tevens is er een bewaarblad gemaakt dat aan nieuwe bewoners wordt uitgedeeld en dat kan worden gedownload.

Klussen database
De commissie heeft in 2005 en 2006 beschrijvingen gemaakt van klussen in en rondom het huis. Ook een aantal bewoners die in hun huis belangrijke verbeteringen hebben aangebracht hebben hun ervaringen opgeschreven (met dank).  Deze beschrijvingen zijn ondergebracht in de vorm van werkbladen.

Historie
In 1997 en in 2004 zijn grootschalige schilderbeurten uitgevoerd in een uniforme kleurstelling. Hieraan is door een groot aantal leden deelgenomen. Aan de bewoners van elke woning is het kleurschema, met de exacte gegevens hierover, afgegeven (a.u.b. op te hangen in de kelderkast en laten hangen voor volgende bewoners). Er is tevens gezamenlijk onderhoud uitgevoerd aan b.v. daken, schoorstenen en dakgoten. Doorlopend wordt in de gaten gehouden welke delen van de huizen in aanmerking komen voor inspectie en/of onderhoud. Dit is voor onze, ruim 40 jaar oude huizen, geen overbodige luxe. Daarnaast regelt de Commissie Onderhoud de planning en uitvoering van het gezamenlijk onderhoud aan de woningen.

Advies
De leden van de de Commissie Onderhoud zijn steeds bereid om u raad te geven bij het onderhouden van uw woning om zodoende de uniformiteit en de kwaliteit van de woningen op peil te houden. Reacties en suggesties s.v.p. richten aan de Commissie Onderhoud.

Verslagen
Verslagen van de Commissie Onderhoud kunt u vinden na het inloggen.