Eenheid in de wijk

Uitgangspunten

Al sinds haar oprichting in 1964 stimuleert en bevordert onze Vereniging het uitvoeren van gezamenlijk onderhoud aan de huizen. Enerzijds omdat gezamenlijk laten uitvoeren van onderhoud veelal goedkoper is, maar ook omdat met gezamenlijk onderhoud het eenvoudiger is om de uniformiteit van de wijk te handhaven. Juist deze uniformiteit bepaalt in grote mate het aanzien van de wijk en daarmee de waarde van de huizen in de wijk. Er is een Bewaarblad  gemaakt waar de inhoud van deze pagina en het kleurschema is weergegeven. Dit Bewaarblad is rondgedeeld en kan dienen als geheugensteun. Kan b.v. bewaard worden in de kelder en/of in de meterkast.

Het aanzien wordt mede bepaald door:

Karakter woning

Het ontwerp van de huizen tezamen met de ruimtelijke opzet van de wijk en de groenvoorzieningen maken de wijk bijzonder aantrekkelijk. Er zijn een aantal zaken die karakteristiek zijn voor de huizen, waard zijn behouden te blijven en waar men bij verbouwingen voorzichtig mee moet zijn.

Stijlelementen

  • Frans balkon met hek aan de voorkant van de vrijstaande huizen;
  • Balkon met balkonhek aan de achterzijde van de huizen;
  • Garages;
  • Vormgeving van de gevels.

Tuin

  • In verband met het open karakter van de wijk zou de tuinafscheiding aan de straatkant eigenlijk beperkt moeten blijven tot de bestaande betonnen afscheiding;
  • Wilt u toch een hogere afscheiding met de straat, neem dan een heg en houd deze zo laag mogelijk;
  • Voor de tweekappers is het aan te bevelen om van de voortuinen een doorlopend geheel te maken;
  • Gebruik voor de tuinafscheiding aan de achterkant bij voorkeur een heg, tenzij andere afscheidingen om redenen van privacy en/of veiligheid noodzakelijk zijn.

Karakter buitenkant

  • Houd de buitenkant van huis en garage zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijk architectuur;
  • Eventuele uitbouwen alleen aan zij- en achterkant en zo goed mogelijk in overeenstemming met het straatbeeld.

Daken en schoorstenen

Vorm en kleur van de dakpannen bepalen sterk het uiterlijk van de woning. Gebruik daarom bij vervanging een identieke renovatiepan. Indien op het dak alle pannen vervangen worden is een goede keuze: Merk: KDN Type: OVH Kleur: Blauw gesmoord.

Dankzij de grote deelname aan het project van de renovatie van de schoorsteenkoppen die in 2001/2002 uitgevoerd is, werd voorkomen dat in de wijk een lappendeken van verschillende schoorsteenreparaties ontstond.

Goten en hemelwaterafvoeren

Gebruik daarvoor zinken materialen in de oorspronkelijke vorm.

Kleurschema van het buitenschilderwerk

Voor het buitenschilderwerk is een kleurschema vastgesteld en hebben we schilderadviezen opgesteld.

Vanwege de uniformiteit van de wijk dringt de Vereniging er op aan dat een ieder, ook zij die niet meedoen aan de gezamenlijke schilderbeurt(en), zich houdt aan dit kleurschema. In het algemeen gebeurt dit en we hopen dat dit in de toekomst zo zal blijven.

Aanbod raad bij onderhoud

Voor het onderhoud en andere werkzaamheden kunt u gebruik maken van de ervaring van de leden van deze commissie. Tevens is er een klussen-database beschikbaar op deze website.

Reacties en suggesties kunt u richten aan de Commissie Onderhoud.