Zittend meisje

Het beeld “het zittend meisje” dat op Het Eversveld staat en waaraan het logo van de vereniging is ontleend, is gemaakt door Willy Slegers – van der Putt (19-01-1925 – 17-06-1997). Het beeldje is aangeboden door aannemer Van der Laan, na afsluiting van het bouwproject van alle huizen in de wijk. In het voorjaar van 1965 is het beeldje onthuld door Mw. Van Lanschot, de echtgenote van de toenmalige burgmeester van Geldrop. De omwonenden waren hierbij in groten getale aanwezig.

 

Aannemer Van der Laan (foto rechtsonder) met het witte doek in zijn hand.


(Op de voorste rij herkennen we van links naar rechts: derde van links Jaap-Jan Wessels, daar naast Bart Wessels, daar naast Jaqueline Laimböck zittende voor de voeten van Hugo Cornelissen. Naast Jacqueline zit Monique Laimböck, en daar naast Diederik Cornelissen. Het hoofd boven het witte doek is van Jan van Vlerken met op de foto links achter zich Lammy Mooiweer. Op de foto links van dhr. van der Laan staat André van der Stap. In dezelfde rij staan op de foto’s verder naar links nog Vincent van der Stap en Bettie van Rooij)

Willy Slegers – van der Putt is een dochter van burgemeester Van der Putt van Geldrop. Burgemeester K.L.H. (Harry) Van der Putt werd in juli 1944 met een aantal collega’s, wegens het niet opvolgen van Duitse instructies weggevoerd naar naar het concentratiekamp Vught. Later werd hij naar Duitsland gebracht, waar hij in maart 1945 kwam te overlijden in Bergen-Belsen.
Willy groeide als zevende dochter op in een vroom katholiek gezin met negen kinderen, waar elke ochtend om half acht naar de mis werd gegaan. Voordat haar vader in de politiek ging en voor de Roomsch Katholieke Staatspartij kamerlid werd in 1933, hadden zij een sigarenfabriek. Willy vond het op school erg moeilijk, en bleek later zwaar dyslectisch te zijn. Toen zij zou blijven zitten en bij haar jongere zusje in de klas zou komen, ging zij op 8 jarige leeftijd naar een kostschool in Boxtel. Van school werd zij erg ongelukkig.

Op De Heuvel in Geldrop: “Het vrijheidsbeeldje”

Net na de oorlog gaat Willy naar de kunstacademie, waar ze de richting beeldhouwen volgt. Later was zij op uitnodiging een leerlinge van de wereldberoemde Zadkine en werkte o.a. op zijn atelier in Parijs.

Willy leert Toon Slegers kennen, de jongste zoon uit een kunstenaars gezin in Mierlo, met wie ze trouwt. Toon, die zelf beeldhouwer is, stimuleert haar creativiteit. Hij is aan de andere kant ook een moeilijke en dominante echtgenoot. Van beide kunstenaars staan meerdere beelden in onze regio.